Arquitectura
L'actual estructura de CLAUDIO CARMONA ARQUITECTES ASSOCIATS està preparada per a poder dur a terme diferents projectes en diferents escenaris gràcies a les seves col·laboracions amb diferents professionals externs. Mitjançant la integració de nous i diversos professionals, hem aportat noves maneres d'entendre i interpretar l'arquitectura. El treball en equip ens permet abordar els projectes globalment per aconseguir un disseny integral, elaborant un concepte complet, tot això seguint una metodologia de treball on el rigor i la professionalitat són les premisses bàsiques de l'actuació.

El nostre sistema de treball busca aconseguir l'harmonia entre l'espai que es crea i el que en ell es va a desenvolupar, la base de l'arquitectura ha de ser el benestar. La incorporació de les noves tecnologies ens està permetent poder afrontar els nous reptes existents en la societat actual aconseguint ampliar la nostra oferta formal-arquitectònica.
Entenem que l'èxit d'un projecte resideix en la conjunció entre la seva arquitectura, estructura i el disseny del seu interior. Creem interiors dotats d'una imatge pròpia, dissenys en els quals el client i els seus usuaris es sentin identificats, sorpresos i confortables.

En el món del Retail, desenvolupem conceptes per a diferents marques, començant per la botiga FLAGSHIP, servint d'imatge i punt de partida per declinar l'expansió de la firma. Intentem marcar tendència innovant en estil, implicant-nos des del principi en la imatge pròpia de la marca. Creem una identitat clara, diferent de la competència, utilitzant mitjans intangibles com la personalitat pròpia del producte, apostant pels atributs de la signatura.
Arquitectura