BARCELONA

Està dins de l'entorn catalogat com a nucli antic de l'Hospitalet amb catalogació de Patrimoni tipus B1.Zona B. La superfície construïda total és de 3.236m2, desglossada en 1.100m2 per a les dues plantes soterranis i 2.136m2 per a les plantes sobre rasant. En recular 3 m la façana de la planta baixa i altell, els 6 habitatges dúplex de planta baixa generen uns jardins privats a la zona a carrer i altres en la part del darrere, aconseguint una tipologia "d'espai passant". Els salons-estar i el menjador-cuina gaudeixen de vistes i ventilació per les dues façanes.

Entre la 1a i 2a planta es van plantejar la resta d'habitatges tipus simplex. La solució proposada per a les façanes sabent que la parcel·la forma part de l'entorn catalogat de l'Eixample històric de l'Hospitalet, va ser la recerca de proporcions verticals en les seves obertures, exactament amb una relació 1x1,25m d'altura, ordenades en composició vertical.

Els balcons tenen un ample no superior a 2 vegades l'ample de seus buits mai sobrepassant els 45cm de vol. Pel que fa als colors i acabats de façana en els seus paraments verticals, elements metàl·lics i fusteria exteriors estan basats en el compliment del Catàleg de colors de Patrimoni Peppa 2001.