CA L'ALEGRE DE DALT

És un edifici plurifamiliar entre mitgeres a la cantonada dels carrers Balcells i Ca l'Alegre de Dalt al barri de Gràcia. Són 10 habitatges, 4 dúplex entre planta baixa, 4 dúplex entre 1a i 2a planta i dos simples entre planta primera i segona. La superfície construïda total entre la planta soterrani i les plantes sobre rasant és de 1.220m2.
L'alçada reguladora és de 12,00m, el que ens permet construir planta baixa, altell i 2 plantes. Per poder ventilar les dependències de la part posterior va ser necessari obrir un pati de el 12% de la superfície de la planta.

Els 4 habitatges dúplex de la planta baixa gaudeixen d'una doble ventilació, solució tipus passant pel saló estar i menjador-cuina. A la planta coberta es va projectar una piscina comunitària per als 10 veïns i un solàrium.

La proposta de les seves façanes està fundada en la correcta combinació entre la pedra de Capri com a revestiment vertical, la utilització de xapa de ferro de 3 mm en el cantell dels forjats, coronació ampit coberta, voladissos i la barana a base de platines de ferro de 6 mm de gruix.