MODOLELL

Amb una superfície construïda de 4.630 m² aquest edifici plurifamiliar de 30 habitatges d’obra nova s’ubica al barri de Sarrià-Sant Gervasi. Es proposà una solució volumètrica esglaonada a la cantonada, prescindint de la parcel·lació típica del xamfrà a 45°.

Es va jugar amb petits volums fins aconseguir una arquitectura brutalista. Cadascuna de les cantonades es trenca en diverses obertures generant nous espais. L’edifici es corona amb una pèrgola perimetral.