VALLIRANA

Obra nova d'edifici plurifamiliar entre mitgeres. La composició de façana parteix d'un basament en planta baixa i planta altell amb pedra per a diferenciar-se de l'element central més lleuger amb balcons. L'edifici es corona amb una pèrgola molt lleugera.

Disposa de coberta enjardinada amb solàrium i l'habitatge de planta baixa gaudeix de jardí privat.