ARIBAU

La superfície construïda total és de 2.546m2 distribuïts entre 1.874m2 sobre rasant, entre la planta baixa i 5 pisos i 672m2 destinats a 2 plantes soterrani. Els actuals edificis, a enderrocar posteriorment, formen part del Sector de Conservació de l'Eixample. Respectant les façanes de la planta baixa i plantes superiors, es va plantejar una remunta fins a arribar a l'alçada reguladora màxima de 22,40m.

Respectant els criteris principals de l'època premodernista aplicats en les actuals façanes, s'ha generat un nou volum que es macla perfectament amb l'edificació preexistent. S'ha intentat aconseguir una integració subtil entre l'existent i el nou. El material principal de les façanes catalogades és l'estucat amb encoixinat marcant carreus, la intenció és la de recuperar el seu estat inicial.

Pel que fa referència a la solució de la remunta fins a aconseguir la cota màxima d'alçada reguladora, es va consensuar amb el Departament de Patrimoni de l'Ajuntament, està plantejada amb un llenguatge arquitectònic modern per aconseguir un clar contrast amb les façanes premodernistes. Apareixen dos nous cossos en voladís disposats simètricament en l'eix de gravetat respecte a l'edificació actual. La nova estructura té relació amb els edificis originals ja que els pilars si situen en els centres de les zones massisses.